G.H.H. Coenen - D.G.J. Cuijpers uit SINT JOOST

Het bedrijf is ontstaan in 1967 op de huidige locatie. Mijn vader begon hier toen met varkens en akkerbouw. In 1998 heb ik het bedrijf overgenomen. 

 

Toen werd er al een voorzichtige start gemaakt met de tuinbouw, onder meer werden tuinbonen, prei, bloemkool en rabarber geteeld. In de loop van de jaren werd er steeds meer gespecialiseerd. Enkele tuinbouwgewassen vielen af en uiteindelijk bleef prei als hoofdmoot over, in het voorjaar/zomer is er daarnaast ook nog een gedeelte tuinbonen. Waarom prei? Misschien hebben we er wel een bepaalde klik mee, het is een altijd uitdagende teelt. Daarnaast maakt de akkerbouw nog een deel van het bedrijf uit, met als producten suikerbieten, aardappelen en cichorei. Enerzijds voor risicospreiding, anderzijds voor een gezonde vruchtwisseling. 

Mijn favoriete recept is...toch wel preisoep of uit de wok.